9.jpg

Fölbedömning och exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston 2021

 

 

Lördag den 28 augusti 2021 på Luleå Ridklubb arrangeras Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston.

Regionalt fölchampionat anordnas samma dag för kvalificerade föl (hoppföl lägst 22,5 poäng och gångartsföl lägst 23 poäng).

Proposition: Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston

Anmälan via TDB https://tdb.ridsport.se/meetings/61199 

Betalning senast 1 augusti 2020 till föreningens plusgiro 839 15 24‑9 , uppge hästens namn som betalningsreferens.

Startlistor och resultat publiceras i Equipe Online https://online.equipe.com/sv/competitions/42657 

 

Unghästbedömning SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2021

 

 

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder till Unghästbedömning SWB samt 3-årstest och Kvalitets för Ponny 2021

Bedömningen arrangeras lördag den 19 juni och söndag den 20 juni 2021, på Bodens Ridklubb.

Bedömningen öppnar för anmälan torsdag den 1 april 2021 klockan 18.00 (begränsat antal platser).

Evenemanget kommer att vara publikfritt. Max 3 personer/häst. Följ Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Ändringar kan meddelas med kort varsel beroende på smittoläge. För att kunna hålla nere antalet ekipage på bedömningsplatsen avser vi inleda bedömningen lördag eftermiddag och fortsätta söndag förmiddag och en bit in på eftermiddagen. Fördelningen mellan lördag och söndag kan ske först när anmälningsläget blir tydligare - d.v.s. när vi ser hur många som anmält till respektive moment där man måste hålla samman bedömningen till samma dag. Vi försöker ge en indikation så tidigt som möjligt.

 

SWB Unghästbedömning arrangeras enligt följande:

Unghästtest för 3-4-åriga hästar är ett test där hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga blir bedömd och beskriven. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand, och vid gångartsmomentet både i frihet och vid hand. Alla deltagande hästar visas i samma moment och på samma sätt. 4-åringar genomför testet på precis samma sätt som 3-åringar och följer samma regelverk. 3-åringar kan kvala till 3-årschampionatet vid SWB Equestrian Week från testet. 4-åringar kan inte kvala till årgångsfinal från Unghästtestet. Både 3- och 4-åringar kan dock få diplom och resultatet ligger till grund för avelsindex. För ston kan resultatet användas för att meritera till Prestationsklass för både 3- och 4-åringar. Alla detaljer om Unghästtestet finns i bedömningsreglementet.

Ridhästtest för 4-åriga hästar samt 5-åriga ston som haft föl som 4-åring är ett test där hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga blir bedömd och beskriven. Om hästen tidigare visats vid Unghästtest (3-årstest t.o.m. 2018) som 3- eller 4-åring kan man välja vilket av de tre olika visningsalternativen vid Ridhästtestet man vill visa sin häst i. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet under ryttare. När det gäller hoppmomentet kan ägaren (vid anmälan) välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. De tre visningsalternativen vid Ridhästtest:
1.    Allsidigt; Öppet för alla hästar – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare – Löshoppning/Hoppning under ryttare (valfritt vilket)
2A. Hoppning; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest samt äldre hästar i ”Öppen klass” – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Hoppning under ryttare
2B. Gångarter; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest samt äldre hästar i ”Öppen klass” – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare

Observera: Om häst deltar i alternativ 2A eller 2B utan att ha genomfört SWBs unghästtest senast under samma bedömningssäsong kommer resultatet från Ridhästtestet att ogiltigförklaras.

För att kunna kvala till årgångsfinal, årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. I anslutning till Ridhästtest finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta i valfritt visningsalternativ. Alla detaljer om Ridhästtestet finns i bedömningsreglementet.

 

SPAF 3-årstest och Kvalitetsbedömning arrangeras enligt följande:

Treårstest med syfte är att se hästens anlag och förmåga, d.v.s. fungera som en varudeklaration. 3-årstestet för ponnyer följer till stora delar den som ligger till grund för ridhästar. Resultat från 3-årstestet blir ett värdefullt instrument vid uppläggningen av ponnyns fortsatta träning, oberoende av poäng och lämplighet för olika discipliner. Resultaten ger dessutom underlag för kommande avkommebedömning av hingstar och ston. Är öppen och avelsvärderingsgrundande för 3-åriga ponnyer med raskod tillhörande SPAF, d.v.s. registrerad i svensk rasförening. 

Kvalitetsbedömning med syfte är att se hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Kvalitetsbedömning för ponnyer följer till stora delar den som ligger till grund för ridhästar. Resultat  från kvalitetsbedömning blir ett värdefullt instrument vid uppläggningen av ponnyns fortsatta träning, oberoende av poäng och lämplighet för olika discipliner. Resultaten ger dessutom underlag för kommande avkommebedömning av hingstar och ston. Bedömningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för ponnyer med raskod tillhörande SPAF, d.v.s. registrerad i svensk rasförening, och indelas enligt följande åldersindelning;
Klass I  4-åriga ston, hingstar och valacker, 5-åriga ston som har eller haft föl (ska styrkas med reg. bevis eller betäckningsrapport)
Klass II 5-åriga ston, hingstar och valacker, 6-åriga ston som haft föl. Får inte ha startat kvalitetsbedömning tidigare.

De riksomfattande register- och stambokförande föreningarna som är medlemmar i SPAF har beslutat att organisera dessa bedömningar för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande föreningarna har uppdragit till SPAF och dess Ungponnygrupp att arrangera och samordna dessa bedömningar

 

Propositioner:
Proposition SWB Unghästbedömning 
Proposition Ponny 3-årstest
Proposition Ponny Kvalitetsbedömning 

 

Anmälan sker i Tävlingsdatabasen (TDB) fr.o.m. torsdag 1 april 2021 klockan 18.00, och betalning till plusgiro 839 15 24-9.

 

Tips och råd inför bedömningen  --->  SWB Unghästtest för 3-åringar - YouTube

 

Ponny- och hästutställning 2020

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder till ponny- och hästutställning 2020

Utställningen arrangeras lördag den 7 november 2020, på Rånebygdens Ridklubb.

Följande rasföreningar har svarat att utställningens resultat är officiellt och kommer därmed att registreras i Blå Basen:
Amerikansk Curly, Claydesdale, Comnemara, Dartmoor, Exmoor, Fjordhäst, Gotlandsruss, Irish Cob, Kaspisk Häst, Lipizzaner, Morgan, Rysk Basjkir, Shetlandsponny, Shire.
Resultatet för welsh är också officiellt och kommer registreras i SWFs databas.
Allt eftersom rasföreningarna svarar fylls listan på.

 

Uppdatering 2020-11-06 
Här finns Katalog 2020-11-06 att ladda ner.

 

 

Tips och råd!
Här finns information om att visa häst vid hand. http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/att-visa-hast/ 

Deltagande ponnyer och hästar, utom årsföl vid sidan av moder, skall ha giltig vaccination. Se gällande regler på https://www.ridsport.se/tavling/Smittinfo/Vaccinationer.

Anmälan senast 2020-10-24 enligt anvisningar i proposition.

Proposition:
Proposition ponny- och hästutställning

Proposition visningsklass

 

Häst vid hand - anvisningar för visningsklass

 

Unghästbedömning 2020

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder till Unghästbedömning (unghäst- och ridhästtest) fredag lördag den 26 september 28 augusti 2020 på Rånebygdens Ridklkubb Grans Naturbruksgymnasium, Öjebyn

Proposition: Proposition Unghästbedömning Norrbotten 2020

Tillägg 2020-07-01: Bedömningen är öppen även för Avelsföreningen Svensk Ridponny (ASRP - raskoderna 43, 93 och 99).

Anmälan sker i TDB: https://tdb.ridsport.se/meetings/57286

Betalning senast 1 augusti 2020 till föreningens plusgiro 839 15 24‑9 , uppge hästens namn som betalningsreferens.

Startlistor och resultat publiceras i Equipe Online https://online.equipe.com/sv/competitions/37898

 

 

Fölbedömning och exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston 2020

 

 

Lördag den 26 september 29 augusti 2020 på Luleå Ridklubb Grans Naturbruksgymnasium, Öjebyn arrangeras Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston.

Regionalt fölchampionat anordnas samma dag för kvalificerade föl (hoppföl lägst 22,5 poäng och gångartsföl lägst 23 poäng).

Proposition: Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston

Anmälan via TDB https://tdb.ridsport.se/meetings/57428 

Betalning senast 1 augusti 2020 till föreningens plusgiro 839 15 24‑9 , uppge hästens namn som betalningsreferens.

Startlistor och resultat publiceras i Equipe Online https://online.equipe.com/sv/competitions/37907 

 

Bedömning av Svensk Ridponny och Welsh 2020

Lördag den 26 september 29 augusti 2020 på Luleå Ridklubb Grans Naturbruksgymnasium, Öjebyn arrangeras Bedömning av föl, ston och unghästar.

Proposition: Bedömning Svensk Ridponny och Welsh

Anmälan via TDB https://tdb.ridsport.se/meetings/57428 

Betalning senast 1 augusti 2020 till föreningens plusgiro 839 15 24‑9 , uppge hästens namn som betalningsreferens. 

 

SWB on the Road i digital version!

Varmt välkomna till flera digitala SWB on the Road-kvällar!

Eftersom vi inte kommer kunna anordna fysiska SWB on the Road-kvällar i den utsträckning som planerats under året så har vi istället tagit fram flera digitala webbträffar under våren och sommaren. Vi kommer avhandla flera spännande teman, både för den lite grönare SWB-uppfödaren och för den mer erfarna uppfödaren som vill ha ny input i sitt avelsarbete. Det är ett max antal deltagare i varje webbinarium och anmälan sker enligt först till kvarn-principen.  Föreläsningarna kommer även finnas tillgängliga online i efterhand för den som inte har möjlighet att delta i live-versionen.

 

Föreläsning 1: ’SWB som organisation’

Första webbföreläsningen är redan nästa vecka där SWBs avelsledare Emma Thorén Hellsten presenterar SWB som organisation (uppgifter, evenemang m.m.) och berättar om rasen SWB (lite historia, fakta, avelsmål), om SWBs unghästbedömningar och om vad vi gör med resultaten från bedömningarna, framförallt om de beskrivande avelsindexen.

Datum: 1 juni kl. 17.30-19.00

Länk till anmälan: https://forms.gle/hjSBo6pAr6iG3dMU9

 

Föreläsning 2: ’Från tanke till föl’

Emma Thorén Hellsten tar upp hur man kan tänka när man väljer sto och hingst till avel, kort om administration och kostnader kopplade till betäckning och föl och var man kan hitta mer fakta för att kunna göra ett genomtänkt val av sto och hingst.

Datum: 8 juni kl. 17.30-19.00

Länk till anmälan: https://forms.gle/UHFaoKbY88VFaDM98

 

Flera föreläsningar är i planeringsstadiet och mer information om dessa kommer framöver. Bland annat planerar vi för en föreläsning med Christina Olsson om hästens exteriör och med Eva Gudmundsson om tankar kring hingstval.

Fölbedömning och exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston 2019

 

Lördag den 24 augusti 2019 på Luleå Ridklubb i Luleå arrangeras Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston.

Regionalt fölchampionat anordnas samma dag för kvalificerade föl (hoppföl lägst 22,5 poäng och gångartsföl lägst 23 poäng).

 

OBS!!! förlängd anmälningstid fram till 2019-08-10.

Anmälan via TDB https://tdb.ridsport.se/clubs/1012/meetings/53019 

Lövsta Star

De föl som bedöms på fölvisningen 24/8 och som är fallna efter en av de Sverigestationerade hingstarna i Lövsta Stuteris program säsongen 2018 och erhåller minst 24 poäng (hoppstammade) respektive 25 poäng (dressyrstammade) har möjlighet att vinna priset Lövsta Star.

Deltagande föl anmäls av respektive visare på följande länk: https://lvstastar-frbund.confetti.events/

De föl som är efter följande hingstar kan få priset:
Benetton Dream FRH, Bon Coeur, Cabachon, Cayenne de Clarence, CCStud’s Kuba Libre, Crown Z, Demand, For Ever Jump, Heartbeat, Ironman H, Sankt Erik II, Van Vivaldi, Klifton, Bergsjöholms Valbonne, Point Break, Cristallo II

Proposition:

Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston

Unghästbedömning 2019

Lördag den 15 juni genomförs Unghästbedömning på Bodens Ridklubb. Start 08:00.

Startlistor ock Katalog finns på Equipe Online  https://online.equipe.com/sv/competitions/30006

Clinic med Stephanie Holmén

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder, i samarbete med
Luleå Ridklubbb, Agria Djurförsäkring och Egerup Produktion
& Studio, till Clinic med Stephanie Holmén.

Unghästbedömning SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2019

 

 

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder till Unghästbedömning SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2019

Bedömningen arrangeras lördag den 15 juni 2019, i samarbete med Bodens Ridklubb, och är öppen för SWB-anslutna hästar samt ponny (OBS endast raskoder med lämnad domardispens - se propositioner längre ned).

Bedömningen öppnar för anmälan måndag den 1 april 2018 klockan 18.00 (begränsat antal platser).

 

SWB Unghästbedömning arrangeras enligt följande:

Unghästtest (tidigare 3-årstest) är ett test där man får hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga bedömd och beskriven. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet både i frihet och vid hand. Alla deltagande hästar visas i samma moment och på samma sätt. 4-åringar genomför testet på precis samma sätt som 3-åringar och följer samma regelverk. 3-åringar kan kvala till årgångsfinalerna från testet. 4-åringar kan inte kvala till årgångsfinal från Unghästtestet. Både 3- och 4-åringar kan dock få diplom och resultatet ligger till grund för avelsindex. För ston kan resultatet användas för att meritera till Prestationsklass för både 3- och 4-åringar. Alla detaljer om Unghästtestet finns i bedömningsregelverket.

Ridhästtest (tidigare Kvalitets) är ett test där man får hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga bedömd och beskriven. Om hästen visats vid Unghästtest (3-årstest t.o.m. 2018) som 3- eller 4-åring kan man välja vilket av de tre olika visningsalternativen vid Ridhästtestet man vill visa sin häst i. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet under ryttare. När det gäller hoppmomentet kan ägaren (vid anmälan) välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. För att kunna kvala till årgångsfinal, årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. I anslutning till Ridhästtest finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta i valfritt visningsalternativ. Alla detaljer om Ridhästtestet finns i bedömningsregelverket.


Specifikt ponny
Bedömningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för 3-åriga ponnyer med raskod tillhörande SPAF, dvs registrerad i svensk rasförening vid anmälan med någon av raskoderna 30 (gotlandsruss), 33 (connemara), 34 & 39 (new forest), 35 (welsh ponny, sekt B), 36 (welsh mountain, sekt A), 37 (welsh cob, sekt D), 40 (dartmoor), 41 (exmoor), 42 (welsh ponny av cobtyp, sekt C), 43 & 93& 99 (svensk ridponny), 85 (anglo welsh), 87 (welsh partbred) max mankhöjd 148 cm. Hästar (dvs. över 148 cm) med någon av ovanstående raskoder ska beredas plats för bedömning. Dock äger Welsh Cob (raskod37) med mankhöjd över 148 cm rätt att placeras men då i en klass för sig. De riksomfattande register-och stambokförande föreningarna som är medlemmar i SPAF har beslutat att organisera dessa bedömningar för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande föreningarna har uppdragit till SPAF att arrangera och samordna dessa bedömningar. Länk till SPAF:s råd och anvisningar http://www.spaf.info/

Propositioner:
Proposition SWB Unghästbedömning 
Proposition Ponny 3-årstest
Proposition Ponny kvalitetsbedömning 

Övriga raser kan anmäla för deltagande (under förutsättning att domaren kan åta sig att döma aktuell ras - arrangören stämmer av detta med domaren). Plats tilldelas i mån av plats efter ordinarie anmälningstids utgång och deltagande sker utom tävlan (inget skriftligt omdöme lämnas).

Anmälan sker i Tävlingsdatabasen (TDB) fr.o.m. måndag 1 april 2019 klockan 18.00.

 

Tips och råd inför bedömningen  --->  https://www.youtube.com/playlist?list=PLH-OKET1dGFIr6McRLrDcHuHsuzUP7ZqZ