7.jpg

Om föreningen

Norrbottens hästavelsförening är en ideell förening med mål att:

  • Verka för hästavelns främjande i Norrbotten
  • Tillvarata och utveckla befintligt avelsmaterial och verka för fortsatt hög kvalitet
  • Upprätthålla kontakter och samarbete med häst- och hästavelsorganisationer inom och utom länet
  • Hjälpa till med premieringar och utställningar
  • Anordna utbildningar och kurser med anknytning till hästhållning och avel
  • Ge medlemmar råd och upplysningar i frågor kring hästhållning och avel